/  Anasayfa

İlkelerimiz

Kocaeli’nde çarpık şehirleşmenin önlenebilmesi için düzensiz yapılaşmanın olduğu yerleşimlerin planlı bir şekilde uygun yerlere kaydırılması.

Her gelir grubuna uygun konutlar üretilmesi.

Modern yerleşim alanları oluşturmaya yönelik, şehir planlaması ve estetik unsurların ön planda olduğu çevreci yaklaşımı benimseyerek yerleşim bölgelerinin eğitim, ulaşım, ticaret ve sanayi ile birlikte düşünülerek tasarlanması.

Üretilen projelerdeki yaşam alanlarına önem verilmesi ( yeşil alanlar, parklar, dinlenme alanları vbg.), Kocaeli'mizin metrekare başına düşen yeşil alanlarının artırılması.